Dưới đây 1 số skill hay nhất cho những ai yêu thíc bóng đá luyện tập, dễ làm và nói chung là khá hiệu quả

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]

[V-Z]
Thanks for watching
thấy hay thì thanks cái nhá