tình hinh la mình có dàn áo sh 2007 dan áo con zin chưa sơn tút lần nào nay bán để lên dàn áo 2012
dàn áo màu đỏ .
có gãy 1 2 pát bán cho anh em nao co @ ve len 2008
giá 15t (giá chuẩn cho dàn áo ý) minh bán full hết luôn nha không thiếu 1 món.


địa chỉ : tô ngọc vân .quận thủ đức

sốn điện thoại:
0939242435